گروه تور: نوروز برزیل

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

کشورها:

شهرها:

  تور نوروز اروپا 1401
  ۶ - ۷ - ۹ - ۱۲ شب
  از مبلغ پرواز + ۱۰۹۰ یورو
  قطر ایرویز
  تور برزیل نوروز 1401
  ۹ شب
  از مبلغ پرواز + ۲۸۵۰ دلار
  قطر ایرویز
  تور آمازون و برزیل نوروز 1401
  ۱۲ شب
  از مبلغ پرواز + ۳۲۵۰ دلار